Schowek (0)
Twój koszyk jest pusty ...

Asortyment

Kontakt - wysyłka

Informacje

Lista sklepów Lucart

W sprawach związanych z odbiorem osobistym prosimy kontaktować się z wybranym oddziałem.

Zmiana języka

PolskiAngielski
» Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu

 

Informacje podstawowe

Sklep internetowy firmy LUCART S.C. (dalej „Sklep”), znajdujący się na stronie internetowej www.sklep.lucart.pl umożliwia dokonywanie Użytkownikom, Użytkownikom Sklepu (dalej: „Użytkownikom”) zakupów za pośrednictwem Internetu.

Firma LUCART S.C. ma swoją siedzibę w Mysłowicach, przy ul. Katowickiej 51, została wpisana do CEIDG.

Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Użytkownik składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

Dane kontaktowe

Użytkownicy mogą skontaktować się ze sklepem pod adresem mailowym: esklep@lucart.pl, jak również numerami telefonów +48 32 222 55 15 oraz 793 146 402.

Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową. Zamówienia detaliczne realizowane są za pośrednictwem sieci oddziałów lokalnych lub jako sprzedaż wysyłkowa.

Rejestracja

 1. Użytkownicy mają możliwość korzystania ze Sklepu dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Użytkowniku dotyczące jego działań w Sklepie (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na Sklepie ma charakter bezterminowy. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z LucArt s.c. dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. W sytuacji, gdy LUCART S.C. jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Użytkownika, rozwiązanie umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

 2. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w Sklepie należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie danych osobowych, danych do wysyłki oraz danych kontaktowych: adresu e-mail oraz numeru telefonu. Na adres e-mail Użytkownika umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczacej prowadzenia Konta pomiędzy Użytkownikiem, a LUCART S.C. na warunkach określonych w Regulaminie.

 3. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklep oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika.

Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wady

Wszystkie produkty dostępne w LucArt są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 556.1 -556.3 Kodeksu Cywilnego.

Informacje dotyczące płatności

Ceny produktów

Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

Dokumenty zakupu

Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest dokument zakupu (paragon lub - na życzenie Użytkownika - faktura VAT). Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, chyba, że Użytkownik wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.

Informacje dotyczące dostawy towaru

Sposób i termin zapłaty

Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty za zamówiony w Sklepie produkt oraz koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:

 • Przy odbiorze – w kasie punktu odbioru osobistego;

 • Przy odbiorze wysyłki za pobraniem - zapłata jest dokonywana u kuriera, który dostarcza przesyłkę pod wskazany adres. Wymagane jest posiadanie odpowiedniej kwoty w gotówce - bowiem bez zapłaty kurier nie wyda zamówionej przesyłki. Koszt wysyłki za pobraniem jest określony przy każdym produkcie.

 • Przelewem - zapłata dokonywana jest przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, na konto bankowe, którego dane Użytkownik otrzymuje od Sklepu po złożeniu zamówienia. Towar zostanie wysłany dopiero po zaksięgowaniu płatności na koncie LucArt S.C.

 • Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU S.A. – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

 • Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) - każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez PayU S.A. (co może chwilę potrwać). Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

 

Informacje dotyczące dostawy produktu

Sposób dostawy

Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). Istnieje również możliwość odbioru osobistego produktów w Oddziałach lokalnych, których wykaz wskazany jest na stronie internetowej www.lucart.pl. Użytkownik ponosi koszty dostawy wyszczególnione osobno dla każdego produktu w zakładce Koszt transportu.

Umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a LUCART S.C. dotycząca zakupu danego produktu w Sklepie ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Użytkownika, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Użytkowników, w których miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Użytkownika Oddział lokalny LUCART.

W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach Sklepu, LUCART S.C. może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Użytkownikowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w Sklepu, LucArt S.C. zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności oraz dostawy.

Cennik dostawy

 

Koszty wysyłki przesyłek standardowych

(oleje i płyny samochodowe, dodatki za wyjatkiem opakowań 1L)

 

KOSZT WYSYŁKI KURIERSKIEJ (w jednej przesyłce maksymalnie 30 litrów)

 • przy płatności przelewem - 15 zł

 • przy płatności za pobraniem - 20 zł

KOSZT WYSYŁKI PACZKOMATEM (w jednej przesyłce maksymalnie 7 litrów)

 • przy płatności przelewem - 12 zł

 • przy płatności za pobraniem - 17 zł

 

Koszty wysyłki akumulatorów

 • Przy płatności przelewem: 30 zł

 • Przy płatności za pobraniem: 50 zł

 

W jednej paczce realizujemy wysyłkę tylko jednego akumulatora. Przy zakupie większej ilości akumulatorów każdy akumulator jest wysyłany osobną przesyłką. W ofercie wysyłkowej realizujemy zamówienia, których waga nie przekracza 30 kg.

 

Czas dostawy

Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 4 tygodnie od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.

W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do wskazanego Oddziału lokalnego LUCART S.C. O możliwości odebrania zamówionego produktu Sklep informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie skorygowane.

Gwarancje i reklamacje

 1. Użytkownik może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem podanym w danych kontaktowych Sprzedającego, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

  • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

  • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

  • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

  • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

 2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Możliwość zwrotu towaru

Podstawowe informacje dotyczące zwrotu zakupionych przedmiotów

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym

Załącznik nr 3 do Regulaminu.

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy.

 • W sytuacji odstąpienia od umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

 • W przypadku przedmiotów, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać odesłane w zwykłym trybie pocztą (takimi przedmiotami są np. akumulatory), Sprzedający może, po uzgodnieniu z Użytkownikiem, odebrać przesyłkę od Użytkownika za pośrednictwem firmy kurierskiej, która realizuje zlecenia dla Sprzedającego. W takiej sytuacji Użytkownik zostanie obciążony kosztem odbioru przesyłki w wysokości 30 zł. Wspomniany koszt zostanie odliczony od kwoty zwrotu określonej w 6 punkcie niniejszego regulaminu.

 

Brak prawa odstąpienia od umowy.

Zgodnie z art. 38 Ustawy z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Allegro nie przysługuje Użytkownikowi (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

 • świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 • zawartej w drodze aukcji publicznej;

 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Zmiana regulaminu

 • LUCART S.C. może zmienić niniejszy Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Sklepu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez LUCART S.C., który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Sklepie zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

 • Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Sklepie, licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z LUCART S.C.

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem właściwe jest prawo polskie.

 • Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez LUCART S.C. w ramach Sklepu będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

Załącznik nr 1. Polityka ochrony prywatności

 

1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejsza polityka prywatności określa zasady ochrony informacji poufnych dotyczących Użytkowników, w tym danych osobowych, przez administratora tych danych, czyli podmiot prowadzący Sklep zwany dalej Sprzedawcą.

1.2 Na potrzeby interpretacji niniejszego dokumentu zastosowanie znajdują definicje ujęte w Regulaminie Sklepu.

1.3 Prowadząc sklep internetowy Sprzedawca dokłada szczególnych starań w celu ochrony praw Użytkowników, w szczególności w zakresie ochrony prywatności i ochrony informacji przekazanych Sprzedawcy i dotyczących Użytkowników. Informacje te (w tym dane osobowe Użytkowników) są należycie zabezpieczane, a formularze internetowe służące do służące do przesyłania tych informacji są chronione protokołem bezpieczeństwa SSL, dzięki czemu proces przekazywania danych jest szyfrowany. Przetwarzając dane osobowe Użytkowników Sprzedawca zwraca szczególną uwagę na to, aby dane te były chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

1.4 Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez Użytkownika w Sklepie swoich danych osobowych, Użytkownik w każdym momencie może zwrócić się do Sprzedawcy o usunięcie podanych wcześniej danych osobowych z bazy Sprzedawcy.

2. Dane osobowe

2.1 Administratorem danych jest LucArt S.C Artur Nowicki Ł.Kłosowski z siedzibą w Mysłowicach 41-400, ul. Katowicka 51,  NIP: 2220893716 , REGON: 242783865. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
2.2 Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiada Pan/Pani na naszej stronie, to przetwarzamy Pana/Pani dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, kod pocztowy, miejscowość.
2.3 Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter.
2.4 Dane osobowe przetwarzane są:
a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,

d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą: w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Pana/Panią jeśli zapisał się Pan/Pani na newsletter.

2.5 Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
2.6 Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: iod@lucart.pl
2.7 Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Pana/Pani danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
2.8 Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
2.9 Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
2.10 Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
2.11 Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
2.12 Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

2.13 Dane osobowe Użytkowników wykorzystywane są tylko w celach wskazanych w Regulaminie Sklepu, czyli na potrzeby świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, w tym Sklepu, a także dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie.

3. Mailing

3.1 Użytkownicy mają możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie mailingu. Mogą to być np. informacje o promocjach czy nowościach w Sklepie.

3.2 Aby otrzymywać mailing należy wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych podczas rejestracji w Sklepie. Użytkownik może w dowolnym momencie odwołać zgodę na otrzymywanie informacji handlowej, klikając w tym celu w link umieszczany w treści wiadomości wysyłanej w ramach mailingu.

3.3 Sprzedawca dokłada starań, by wiadomości w ramach mailingu były wysyłane nie częściej, niż to konieczne i by nie obciążały skrzynki poczty elektronicznej Użytkownika.

4. Newsletter

4.1 W przypadku udostępnienia w Sklepie usługi przesyłania newslettera, Użytkownicy nie będący Nabywcami (Użytkownicy, którzy nie dokonali rejestracji w Sklepie), mogą z tej usługi skorzystać, wypełniając formularz subskrypcji newslettera, dostępny na stronach internetowych Sklepu i wyrażając zgodę na przesyłanie informacji handlowych.

4.2 Rezygnacja z otrzymywania informacji w ramach newslettera jest możliwa poprzez wypełnienie formularza subskrypcji newslettera na stronach internetowych Sklepu, jak również poprzez kliknięcie w link dostępny w przesłanej wiadomości (newsletterze).

Cookies

Sklep stosuje pliki „cookies”. Informacje zbierane przy pomocy „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Sklepu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z Sklepu, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie.

Załącznik nr 2. Formularz odstąpienia od umowy

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.

Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt. Możesz skorzystać że wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Przesyłkę nadaj na adres:

LucArt S.C.

Sklep internetowy

ul. Katowicka 51

41-400 Mysłowice

Formularz odstąpienia od Umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

LucArt S.C.

Sklep internetowy

ul. Katowicka 51

41-400 Mysłowice

esklep@lucart.pl

 

 

Ja ……………………………………………………niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……………………………………………………………………………., numer oferty………………………………………………………………………………..

Data zawarcia umowy to…………………………………………., data odbioru ……………………………………………………………………………….

 

Imię i nazwisko…………………………………………………………..

Adres………………………………………………………………………..

Data………………………………………………………………………….

 

Załącznik nr 3. Szczegółowe warunki gwarancji.

Warunki gwarancji dla akumulatorów producenta EXIDE

 

Gwarancja obejmuje:

 • Okres 36 miesięcy dla akumulatorów Exide Premium przeznaczonych dla samochodów osobowych, licząc od daty zakupu akumulatora przez bezpośredniego Użytkownika pojazdu.

 • Okres 24 miesięcy dla akumulatorów Exide Excell oraz Classic przeznaczonych dla samochodów osobowych, licząc od daty zakupu akumulatora przez bezpośredniego Użytkownika pojazdu.

 

Gwarancją nie są objęte, a w szczególnych przypadkach powodują utratę gwarancji:

 • akumulatory, których powodem niesprawności jest tylko stan nienaładowania;

 • wszelkie uszkodzenia mechaniczne i termiczne oraz spowodowane przez nie wady,

 • samodzielne naprawy lub przeróbki,

 • zdjęcie lub naruszenie górnej pokrywy akumulatora,

 • niezgodne z instrukcją zamontowanie akumulatora w pojeździe:

 • uszkodzenia akumulatora powstałe w wyniku niesprawnej instalacji elektrycznej pojazdu,

 • głębokie rozładowanie akumulatora (napięcie spoczynkowe akumulatora poniżej 8V), h) „wygotowanie" akumulatora na skutek napięcia ładowania w pojeździe powyżej 14,4V

 • (napięcie spoczynkowe akumulatora 13,1 V lub wyższe), i) zasiarczenie ogniw akumulatora powstałe w wyniku nieprawidłowej jego eksploatacji j) zastosowanie środków aktywujących zamiast wody destylowanej, k) zastosowanie w pojeździe akumulatora o parametrach niezgodnych z zaleceniami

 • producenta akumulatora.

 

Pojawienie się usterki w akumulatorze

 

 • O ile w okresie gwarancyjnym pojawi się wada akumulatora, Użytkownik powinien zgłosić się do punktu sprzedaży z akumulatorem w stanie takim, w jakim ujawniła się wada i z wypełnioną Kartą Gwarancyjną reklamowanego akumulatora. Po stwierdzeniu zasadności reklamacji zapewnia się wymianę akumulatora na wolny od wad. Zalecamy, aby reklamowany akumulator dostarczyć wraz z pojazdem, w którym był użytkowany.

 • Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Użytkownika wynikających z niegodności towaru z umową.

 • Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Montaż

 • Zawsze podłączać klemę dodatnią instalacji elektrycznej samochodu do bieguna dodatniego akumulatora i klemę ujemną instalacji elektrycznej samochodu do bieguna ujemnego akumulatora.

 • W pierwszej kolejności odłączyć ujemny biegun akumulatora, a następnie dodatni; podczas przyłączania akumulatora postępować odwrotnie.

 • Po odłączeniu akumulatora ulec mogą skasowaniu dane zawarte w urządzeniach elektronicznych. Może wówczas zachodzić konieczność ponownego wprowadzenia niezbędnych danych (kod radia, zegar, itp).

 • Posmarować bieguny wazeliną techniczną.

 • Sprawdzić zamocowanie i prawidłowe położenie akumulatora.

 • Jeżeli pojazd posiada wąż odprowadzający gazy, należy podłączyć go do jednego otworu odpowietrzającego, zatykając drugi otwór korkiem.

 • Uwaga: nie wolno zatykać obu otworów odpowietrzających - grozi to wybuchem!

 

2. Ładowanie

 • Akumulator należy ładować tylko prądem stałym przy pomocy ładowarki z elektroniczną regulacją napięcia. W czasie ładowania akumulator nie powinien się rozgrzewać.

 • Uwaga: w przypadku ładowania ładowarką bez elektronicznej regulacji napięcia ładowania należy zachować ostrożność, tak, aby nie dopuścić do przeładowania akumulatora.

 • Biegun ujemny ładowarki podłączyć z biegunem ujemnym akumulatora (dodatni odpowiednio z dodatnim)

 • Włączyć ładowarkę.

 

3. Konserwacja

 • Akumulator powinien być czysty i suchy.

 • Korki komór akumulatora powinny być lekko natłuszczone smarem kwasoodpornym.

 • Elektrolit w ogniwach akumulatorów suchoładowanych uzupełniać tylko wodą destylowaną (jego poziom powinien znajdować się powyżej górnej krawędzi płyt i separatorów.

 • Należy dokonywać okresowej kontroli napięcia ładowania i upływności prądu w samochodzie oraz napięcia spoczynkowego akumulatora. Przynajmniej raz w roku lub częściej w zależności od sposobu eksploatacji.

 

4. Pozostałe warunki

 • Napięcie ładowania w pojeździe powinno zawierać się w granicach 13,8 V - 14,4 V.

 • Celem wydłużenia żywotności akumulatora zaleca się okresową kontrolę instalacji elektrycznej pojazdu (patrz Karta Eksploatacji Akumulatora) - o ile możliwe w stacjach serwisowych Exide.

 • Akumulatory suchoładowane powinny być napełniane w autoryzowanych stacjach serwisu akumulatorów.

 

Warunki gwarancji akumulatorów marki KOZAK

 

1. Gwarancja obejmuje:

 1. Okres 24 miesięcy dla akumulatorów Kozak przeznaczonych dla samochodów osobowych, licząc od daty zakupu akumulatora przez bezpośredniego Użytkownika pojazdu.

 2. Okres 12 miesięcy dla akumulatorów przeznaczonych do motocykli, taksówek, karetek pogotowia, pojazdów policyjnych, samochodów dostawczych, ciężarowych oraz do wszystkich innych pojazdów, w których występuje częste rozładowanie i ładowanie akumulatora (praca cykliczna), licząc od daty zakupu przez bezpośredniego Użytkownika pojazdu.

 

2. Gwarancją nie są objęte, a w szczególnych przypadkach powodują utratę gwarancji:

 • akumulatory, których powodem niesprawności jest tylko stan nienaładowania;

 • wszelkie uszkodzenia mechaniczne i termiczne oraz spowodowane przez nie wady

 • samodzielne naprawy lub przeróbki zdjęcie lub naruszenie górnej pokrywy akumulatora;

 • niezgodne z instrukcją zamontowanie akumulatora w pojeździe;

 • uszkodzenia akumulatora powstałe w wyniku niesprawnej instalacji elektrycznej pojazdu;

 • głębokie rozładowanie akumulatora (napięcie spoczynkowe akumulatora poniżej 8V); h) „wygotowanie" akumulatora na skutek napięcia ładowania w pojeździe powyżej 14,4V

 • (napięcie spoczynkowe akumulatora 13,1 V lub wyższe). i) zasiarczenie ogniw akumulatora powstałe w wyniku nieprawidłowej jego eksploatacji j) zastosowanie środków aktywujących zamiast wody destylowanej; k) zastosowanie w pojeździe akumulatora o parametrach niezgodnych z zaleceniami producenta akumulatora.

 

3. Pojawienie się usterki w akumulatorze

 • O ile w okresie gwarancyjnym pojawi się wada akumulatora, Użytkownik powinien zgłosić się do punktu sprzedaży z akumulatorem wstanie takim, w jakim ujawniła się wada i z wypełnioną Kartą Gwarancyjną reklamowanego akumulatora. Po stwierdzeniu zasadności reklamacji zapewnia się wymianę akumulatora na wolny od wad. Zalecamy aby reklamowany akumulator dostarczyć wraz z pojazdem, w którym był użytkowany.

 • Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Użytkownika wynikających z niegodności towaru z umową.

 • Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Montaż

 • Zawsze podłączać klemę dodatnią instalacji elektrycznej samochodu do bieguna dodatniego akumulatora i klemę ujemną instalacji elektrycznej samochodu do bieguna ujemnego akumulatora.

 • W pierwszej kolejności odłączyć ujemny biegun akumulatora, a następnie dodatni; podczas przyłączania akumulatora postępować odwrotnie.

 • Po odłączeniu akumulatora ulec mogą skasowaniu dane zawarte w urządzeniach elektronicznych. Może wówczas zachodzić konieczność ponownego wprowadzenia niezbędnych danych (kod radia, zegar, itp.).

 • Posmarować bieguny wazeliną techniczną.

 • Sprawdzić zamocowanie i prawidłowe położenie akumulatora.

 • Jeżeli pojazd posiada wąż odprowadzający gazy, należy podłączyć go do jednego otworu odpowietrzającego, zatykając drugi otwór korkiem.

 • Uwaga: nie wolno zatykać obu otworów odpowietrzających - grozi to wybuchem!

 

2. Ładowanie

 • Akumulator należy ładować tylko prądem stałym przy pomocy ładowarki z elektroniczną regulacją napięcia. W czasie ładowania akumulator nie powinien się rozgrzewać.

 • Uwaga: w przypadku ładowania ładowarką bez elektronicznej regulacji napięcia ładowania należy zachować ostrożność, tak, aby nie dopuścić do przeładowania akumulatora.

 • Biegun ujemny ładowarki podłączyć z biegunem ujemnym akumulatora (dodatni odpowiednio z dodatnim).

 • Włączyć ładowarkę.

 

3. Konserwacja

 • Akumulator powinien być czysty i suchy.

 • Korki komór akumulatora powinny być lekko natłuszczone smarem kwasoodpornym.

 • Elektrolit w ogniwach akumulatorów suchoładowanych uzupełniać tylko wodą destylowaną (jego poziom powinien znajdować się powyżej górnej krawędzi płyt i separatorów

 • Należy dokonywać okresowej kontroli napięcia ładowania i upływności prądu w samochodzie oraz napięcia spoczynkowego akumulatora. Przynajmniej raz w roku lub częściej w zależności od sposobu eksploatacji.

 

4. Pozostałe warunki

 • Napięcie ładowania w pojeździe powinno zawierać się w granicach 13,8 V- 14,4 V.

 • Celem wydłużenia żywotności akumulatora zaleca się okresową kontrolę instalacji elektrycznej pojazdu (patrz Karta Eksploatacji Akumulatora) -o ile możliwe w stacjach serwisowych Varta.

 • Akumulatory suchoładowane powinny być napełniane w autoryzowanych stacjach serwisu akumulatorów.

 

Warunki gwarancji dla akumulatorów VARTA

1. Gwarancja obejmuje:

 • Okres 24 miesięcy dla akumulatorów Varta Blue, Silver oraz Black przeznaczonych dla samochodów osobowych, licząc od daty zakupu akumulatora przez bezpośredniego Użytkownika pojazdu.

 • Okres 12 miesięcy dla akumulatorów przeznaczonych do motocykli, taksówek, karetek pogotowia, pojazdów policyjnych, samochodów dostawczych, ciężarowych oraz do wszystkich innych pojazdów, w których występuje częste rozładowanie i ładowanie akumulatora (praca cykliczna), licząc od daty zakupu przez bezpośredniego Użytkownika pojazdu.

2. Gwarancją nie są objęte, a w szczególnych przypadkach powodują utratę gwarancji:

 • akumulatory, których powodem niesprawności jest tylko stan nienaładowania;

 • wszelkie uszkodzenia mechaniczne i termiczne oraz spowodowane przez nie wady

 • samodzielne naprawy lub przeróbkr


Przejdź do strony głównej

Oprogramowanie sklepu shopgold.pl

Do działania sklepu konieczna jest włączona obsługa Javascript oraz Ciasteczek (cookies).